به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل اعلام نمود جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های بالقوه ناشی از افزایش سرمایه موسسه ملل از محل مازاد تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول(عرصه و اعیان) و سرقفلی(املاک دارای حق سرقفلی) و همچنین در راستای ماده ١۵٧ و تبصره دو ماده ١۶١ قانون تجارت و به استناد معافیت مالیاتی ماده ١۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور اصلاح ساختار مالی موسسه، بهبود شاخص های مالی و پوشش ریسک های پیش روی صنعت بانکداری افزایش سرمایه موسسه از محل فوق الذکر پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق ضوابط به تایید و تصویب هیات مدیره رسید.