به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، اعضای جدید هیئت مدیره معدنی و صنعتی گل گهر معرفی شد. محمد فلاح به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه ، محمود مصری نژاد به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، ایمان عتیقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، داریوش اسماعیلی به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، محمد حسین ایران منش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به عنوان هیئت مدیره جدید انتخاب شدند.گفتنی است داریوش اسماعیلی به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب شد.