در راستای اهداف مشتری مدارانه، توجه به کیفیت و افزایش حضور در بازارهای داخلی و خارجی و توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی، مس شهید باهنر موفق به کسب تندیس و لوح برند شایسته ملی سال ۹۹ شد...

بورس۲۴در راستای اهداف مشتری مدارانه، توجه به کیفیت و افزایش حضور در بازارهای داخلی و خارجی و توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی، مس شهید باهنر موفق به کسب تندیس و لوح برند شایسته ملی سال ۹۹ شد.

در اجلاس سراسری نشان برند شایسته ملی، این شرکت به عنوان برند شایسته سال ۹۹ انتخاب شد و توانست تندیس و لوح افتخار این عنوان را کسب کند.

بر اساس همین گزارش مس باهنر در این همایش با توجه به عملکرد مناسب خود در زمینه مشتری مداری و ارزیابی های صورت گرفته براساس شاخصه های لازم برای اعتماد مشتریان به برندهای خوشنام کشور با محوریت افزایش ارزش ویژه برند در‌کنار توسعه پایدار و افزایش تولید، فروش داخلی و صادرات، پیشتازی در حوزه صنعت مس و همچنین اصالت برند، به عنوان برند شایسته ملی کشور انتخاب شد.

لازم به ذکر است نشان برند شایسته ملی به عنوان بزرگترین گردهمایی صاحبان و خالقان برند با حضور جمعی از مسولین و متخصصین حوزه برند برگزار شد.

منبع: روابط عمومی صنایع مس شهید باهنر