بانک پاسارگاد عملکرد مناسبی را ارائه داده و این عملکرد مثبت در کنار پتانسیل های بنیادی باعث شده در بازارهای نزولی سهم کمترین نوسان منفی را داشته باشد.
جهش تراز عملیاتی در «وپاسار»

بورس۲۴ : بانک پاسارگاد عملکرد مناسبی را ارائه داده و این عملکرد مثبت در کنار پتانسیل های بنیادی باعث شده در بازارهای نزولی سهم کمترین نوسان منفی را داشته باشد.

بانک در بهمن ماه با تراز عملیاتی 301 میلیاردی همراه شده است.

جهش قابل توجه و سنگین 279 درصدی تراز عملیاتی 11 ماهه امسال از عملکرد های درخشان این بانک بوده است.

بانک پرتفوی بسیار قوی دارد؛ تنها ارزش بازار بیمه پاسارگاد شرکت 73 هزار میلیارد تومان می باشد که سهم مستقیم بانک پاسارگاد رقم قابل توجه 14600 میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین بانک اعلام نموده برنامه فروش سهام بیمه پاساگاد و توسعه معادن و فلزات و مپنا و ارزش آفرینان پاسارگاد را دارد.

همین پتانسیل های غنی بنیادی سبب شده تا قیمت سهام بانک طی 1 ماهه اخیر نه تنها کاهشی نباشد بلکه با نوسانات مثبت نیز همراه شود.