بازار مسکن شهر تهران در یک هفته گذشته شاهد افزایش محسوس فروشنده های آپارتمان بود.

بورس۲۴ : بازار مسکن شهر تهران در یک هفته گذشته شاهد افزایش محسوس فروشنده های آپارتمان بود.

مشاوران املاک خبر داده اند فایل هایی که فروشنده خواستار فروش فوری تا قبل از شروع سال جدید بوده است در هفته اخیر به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

این افزایش واحدهای فروشی در بنگاه ها البته بدون تغییر قیمت صورت گرفته است.

شاید یک معنی عدم تغییر قیمت فروش واحدهای مسکونی موجود شده در بنگاه های املاک،‌ مقاومت فروشنده ها در برابر کاهش قیمت باشد. اما به نظر می رسد مفهوم کلی حرکت صورت گرفته در بازار معاملات خرید و فروش واحد مسکونی در تهران قصد فروشنده ها برای دچار نشدن به بازار مسکن سال 1400 است.

تعبیر این حرکت می تواند کاهش قابل توجه قیمت مسکن در سال آینده باشد.

زمزمه های این روزهای بازار مسکن حکایت از انتظار فروشنده ها درباره حل مسئله برجام و کاهش شدید نرخ ارز دارد. از آنجا که رابطه مستقیم و لحظه ای بین تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت مسکن وجود دارد، چنانچه قیمت دلار کاهش پیدا کند قیمت مسکن هم خواهد ریخت.

همین الان قیمت مسکن متری 4 میلیون تومان در تهران حباب قیمتی دارد. بنابراین یک سکته محسوس دلار باعث سکته سریع قیمت مسکن هم می شود.

مشاوران املاک از هوشمندی فروشنده های آپارتمان در این روزها می گویند!