به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در پایان بهمن ماه با حدود ١١۴ میلیارد تومان افزایش به حدود ١۶٣٣ میلیارد تومان رسید.همچنین شرکت از معاملات خود در بهمن ماه حدود ٢۴ میلیارد تومان سود کسب نمود.
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در بهمن ماه دست پر بود


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.