به گزارش بورس ٢۴، ١۵ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار چهارشنبه عرضه اولیه می شود. بدین صورت کف قیمت ۴٧۵ تومان و سقف قیمت ۵٠۵ تومان و حداکثر سهمیه هر کد ۴٠٠ سهم می باشد.گفتنی است ٢٢٩ میلیون سهم در روز عرضه به عموم و ۴۶ میلیون سهم در روز شنبه ٢٣ اسفند به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص می یابد.


نظرات

  • mastmast

    این همه مطلب نوشتید جمع مبلع مورد نیاز رو ننوشتید برای هر کد

    ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۲۱:۱۲