به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان قرارداد خرید ١٨هزار دستگاه کارت خوان منعقد کرد .مبلغ قرارداد معادل بهای تمام شده دستگاه های کارت خوان سیار از کشور مبدا و سایر هزینه های مرتبط تا حمل آن در انبار فروشنده به اضافه ۶ درصد سود ناخالص فروشنده محاسبه می گردد.