به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ ایران اعلام داشت ملک تملیکی واقع در کیانمهر کرج را به مبلغ ۵ میلیارد تومان به فروش رسانده است.