صبح امروز مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به منظور تصویب افزایش سرمایه و انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد.