​سهام شرکت رایان هم افزا ٢۵ تیرماه امسال در فرابورس عرضه اولیه شد. سهام این شرکت که با نماد «رافزا» درج شده، از همان روز صف خرید داشته و تا به حال این صف خرید پابرجا بوده است. البته «رافزا» هم جزو نمادهایی است که به سختی حجم مبنا پر می کند. بازدهی این نماد (با کسر کارمزد خرید و فروش) از روز عرضه اولیه تا به حال حدود ٢١۶ درصد بوده که بخش زیادی از این رشد، در بازگشایی روز گذشته اتفاق افتاد. روز شنبه ١۶ اسفند ماه «رافزا» بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شد و ٧٣ درصد مثبت خورد. این سهم که با قیمت ٢۵٠٠٠ ریال عرضه اولیه شده بود، امروز با قیمت ٧٩۵٠٠ ریال همچنان صف خرید دارد.