عرضه بلوک ٨.٨۶ درصدی شرکت بیمه البرز که روز گذشته(شنبه) در بورس اوراق بهادار انجام شد، بدلیل نبود متقاضی به سرانجام نرسید.

بورس۲۴ : عرضه بلوک 8.86 درصدی شرکت بیمه البرز که روز گذشته(شنبه) در بورس اوراق بهادار انجام شد، بدلیل نبود متقاضی به سرانجام نرسید.

بلوک 8.86 درصدی شرکت بیمه البرز شامل یک میلیارد و 287 میلیون و 233 هزار و 806 سهم دیروز(شنبه) توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شد، که بدلیل نبود متقاضی، این بلوک دولتی روی دست دولت ماند.

این میزان سهام به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه(معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به اضافه 15 درصد به شرط آن که کمتر از مبلغ 6390ریال کمتر نباشد، و ارزش کل پایه 8 هزار و 167میلیارد و 914 میلیون و 20هزار و 340 ریال عرضه شده بود.

این در حالی است که مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک 8.86 درصدی شرکت بیمه البرز نیز 815 میلیارد و 896 میلیون و 638 هزار و 370 ریال تعیین، و این بلوک بیمه‌ای به صورت 40 درصد نقد و بقیه اقساط 24 ماهه با فاصله هر قسط 6 ماه روی میز فروش بورس گذاشته شده بود.