شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افت ٢.٣٢درصدی مواجه شد.

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افت 2.32درصدی مواجه شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5روز

تعداد سهام معامله شده: 21میلیارد و 542میلیون سهم و حق تقدم(افت 2.46درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 251هزار و 790میلیارد ریال(رشد 0.04درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 3میلیون و 430هزار و 450نوبت(افت 35.14درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 2663میلیون واحد (افت 25.86درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 70هزار و 902میلیارد ریال(رشد 1.95رصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 205هزار و 832واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 177هزار و 917واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 27هزار و 915واحدی(کاهش 2.32 درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 233 روز

تعداد سهام معامله شده: 2221میلیارد و 364میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 26145هزار و 642میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 355میلیون و 424هزار و 59نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 88میلیارد و 910میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 2075هزار و 145میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان هفته گذشته: یک میلیون و 177هزار و 917واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 665هزار و 17واحدی(معادل 130درصد رشد)