به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوش پونه مشهد اعلام نمود درخواست پذیرش سهام شرکت نوش پونه مشهد (سهامی عام) در فرابورس ایران در جلسه هیات پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت به عمل آمد.شایان ذکر است مقرر گردید قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخهای فرابورس و آغاز معاملات، اطلاعات لازم و تعیین شده توسط این شرکت ارائه گردد
غپونه در بازار دوم فرابورس پذیرش می شود