متوسط زیان سهامداران در ١۵ روز سپری شده از اسفند ؛ ۵ درصد! با این ها زمستان را سر می کنم!!!

بورس۲۴ : روزهای سپری شده از اسفند ماه برای بازار سرمایه مطلوب نبود و شاخص بورس تهران با افت 4.9 درصدی مواجه شد.

در این پروسه زمانی شاخص صنعت منسوجات با بازدهی 26 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.این در حالی است که شاخص صنعت کاشی و سرامیک با بازدهی2.6 درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده بازار سهام شناخته شد.صنعت شاخص سایر مالی هم با بازدهی 1 درصدی سومین صنعت پرسود بورس تهران بود.

این بررسی نشان می دهد : شاخص صنعت استخراج نفت با افت 11.6 درصدی زیان ده ترین صنعت این دوره زمانی 15 روزه بوده است. شاخص صنعت چند رشته ای صنعتی نیز با افت 10 درصدی و شاخص صنعت فنی_مهندسی با کاهش 8.8 درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت زیان ده بورس تهران در این دوره زمانی بوده اند.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 29 بهمن 99

مقدار شاخص در پایان هفته دوم اسفند99

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

257175

249376

3

مواد دارویی

113401

109024

3.8

انبوه سازی

10838

10208

5.8

رایانه

61263

60101

1.9

ماشین آلات

282176

275100

2.5

فرآورده های نفتی

3937569

3596615

8.6

کانی فلزی

332955

330506

1

کانی غیر فلزی

58195

56898

2.2

غذایی به جز قند

55467

53858

2.9

زغال سنگ

56433

53904

4.5

خودرو

265256

245721

7.3

قند و شکر

178690

175834

1.6

حمل و نقل

30941

29644

4.2

وسایل ارتباطی

54067

53054

1.9

سایر مالی

15955

16090

1

انتشار و چاپ

1495953

1487781

1

محصولات کاغذی

111257

111313

0

فلزات اساسی

887953

875854

1.4

شیمیایی

72647

67257

7.4

دستگاه های برقی

5378531

5241789

2.5

سرمایه گذاری ها

30437

30187

1

زراعت

222511

217410

2.3

لاستیک

352513

336994

4.4

چند رشته ای صنعتی

149683

134595

10

رادیویی

6207

5943

4.2

فنی مهندسی

6930

6316

8.8

کاشی و سرامیک

61657

63127

2.4

بیمه

64731

62439

3.5

منسوجات

8508

10760

26.5

مالی

1767595

1698363

3.9

سایر معادن

225676

218451

3.2

استخراج نفت

4068

3594

11.6

محصولات چرمی

25344

25365

0

سیمان

11288

11330

0

بانک ها

7261

6692

7.8

برق و گاز و آب و بخار

1607

1569

3

اداره بازارهای مالی

1422

1380

2.9

اطلاعات و ارتباطات

845

777

8

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1484

1408

5.1

شاخص کل

1238357

1177975

4.9