به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در مدت ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری موفق به کسب درآمد ٣۴۶٧٠ میلیارد تومانی از فروش محصولات خود شود.