به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دشت مرغاب در خصوص تسویه مانده بدهی تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن شفاف سازی نمود و اعلام داشت این شرکت بدهی جعاله ارزی خود را تسویه نموده است.