به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرمایه گذاری صدر تامین در طی اصلاحیه ای سود هر سهم ۶ماهه منتهی به آبان ٩٩ را ٩۴ ریال اعلام کرد که با احتساب افزایش سرمایه ١۴١ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره سود عملیاتی جهش ٨١ درصدی داشت.