به گزارش بورس ٢۴،فرابورس ایران اعلام داشت، پیرو اطلاعیه شماره ٢٢۵١/خ/ ٩٩ مورخ ٢۶ آبان این شرکت، در خصوص آغاز فعالیت بازارگردانی سهام در نمادهای معاملاتی «وسین١» ، «تماوند١» ، «وسنا١» و «کمینا١» به اطلاع میرساند؛ با توجه به بازنگری صورت گرفته در پارامترهای بازارگردانی، دامنه نوسان قیمت در نمادهای معاملاتی مذکور از روز دوشنبه مورخ ١٨ اسفند از ۵ درصد به دامنه مجاز نوسان ق یمت سهام در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران تغییر می یابد.