همچنان عدم افزایش نرخ تورم در مقابل نهاده های تولید یا همان بهای تمام شده و رشد ادامه دار تورم، سبب شده شاهد ادامه یافتن زیان انباشته در شرکت های خودرویی باشیم.

بورس۲۴ : همچنان عدم افزایش نرخ تورم در مقابل نهاده های تولید یا همان بهای تمام شده و رشد ادامه دار تورم، سبب شده شاهد ادامه یافتن زیان انباشته در شرکت های خودرویی باشیم.

طبق آخرین صورت های مالی 9ماهه در ایران خودرو، زیان انباشته به نزدیک26 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که سرمایه شرکت با تلاش های زیاد و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده و هم اکنون ایران خودرو مشمول ماده 141 می باشد و زیان انباشته نه تنها از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر شده بلکه این زیان با سیاست سرکوبی افزایش نرخ و زیان های سنگین دوره ای، در حال رسیدن به سرمایه ثبتی شرکت است.

در سایپا زیان انباشته شرکت به نزدیک 13هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سرمایه این شرکت نیز 19550 میلیارد تومان بوده و این شرکت هم مشمول ماده 141 شده است.

به عبارتی تلاش های این دو شرکت خودروساز برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها نیز به دلیل سرکوب واقعی سازی نرخ خودرو به انجام نرسیده و باز این دو شرکت مشمول ماده 141 شده اند.

از طرف دیگر این زیان سنگین سبب افت شدید قیمت سهام این دو شرکت شده و دو سهم ایران خودرو و سایپا به دلیل رشد قیمت مواد اولیه و عدم رشد متناسب قیمت خودروبا زیان های سنگینی همراه شده اند که این زیان در روند قیمتی سهام این شرکت ها نیز منعکس شده و سبب زیان های سنگینی برای سهامداران شده است.

در سایپا طی تنها سه ماه شاهد افت شدید 15درصدی بوده و همچنان سهم با صف فروش سنگینی همراه می باشد

در ایران خودرو هم شاهد افت 35درصدی قیمت سهام این شرکت هستیم.

زیان های وارده سنگین به شرکت و عدم حمایت از صنعت خودروسازی با سرکوب قیمت فروش محصولات سبب رانت بالایی به دلال ها و واسطه ها شده است؛ در این بین هم شرکت های خودرو ساز در زیان های انباشته غرق و مشمول ماده 141 شده اند و هم شاهد تحمیل زیان سنگینی به سهامداران این شرکت ها خواهیم بود که ادامه این رویه حتی سبب تاخیرات بالای ایفای تعهدات شرکت های خودرویی به کارگران و کارمندان و شرکت های تامین کننده قطعه و مواد اولیه و بحران های شدید اقتصادی و کارگری نیز خواهد شد.