به گزارش بورس ٢۴،اوراق اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی با نماد «صعبید ٣١٢» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.نرخ اوراق ١٨ درصد سالانه، مواعد پرداخت ٣ماه یکبار و ۴ساله می باشد.