به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رایان هم افزا اعلام نمود هیات مدیره با توجه به بررسی ابعاد و منابع مورد نیاز جهت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات فعلی و همچنین منابع لازم جهت پاسخگویی به الزامات و مقررات ارکان بالادستی، با لحاظ میزان کاهش ارزش پولی و تاثیرات آن بر هزینه های جاری شرکت؛ افزایش تعرفه خدمات در کلیه سامانه های مدیریت کارگزاری، معاملات برخط، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و مدیریت سبدگردانی به میزان ١٠٠ درصد را به تصویب رساند.
صدور مجوز افزایش نرخ  رایان هم افزا