به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٢۴۶ درصدی شرکت گروه بهمن از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.