به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر اعلام داشت ۵۶ رقبه از املاک مازاد بانک را با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات و اجاره به شرط تملیک به فروش می رساند.