مطابق با اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ ١٢ اسفند در فهرست نرخ های فرابورس با نماد «مدیریت» درج گردید.