دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس طی نامه ای، اجرای آیین نامه تعیین مصادیق مجرمانه در بورس را منوط به کسب نظر از فعالان بازار سهام کرد...

بورس۲۴ : دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس طی نامه ای، اجرای آیین نامه تعیین مصادیق مجرمانه در بورس را منوط به کسب نظر از فعالان بازار سهام کرد.

ابلاغیه تعیین شده برخی از مصادیق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار که مبتنی بر مصوبات قبلی شورای عالی بورس و به‌منظور تدقیق تعریف مصادیق دستکاری قیمت مصوب و ابلاغ شده است موجب بروز برخی نگرانی ها در بین فعالان بازار شده است که عمدتاً نازل به عدم تدقیق کافی است و امکان بروز برخورد سلیقه‌ای یا ناعادلانه بر اساس آن مطرح می نماید لذا به منظور رفع نگرانی‌ها و تعیین ابعاد آن و همچنین دقیق بیشتر مقتضی است اقدامات زیر با مسئولیت جنابعالی انجام شود.

طی ۶۰ روز کاری نظرات فعالان بازار نظران و نهادهای مالی به ویژه هلدینگ‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق ها و گردان‌ها بازارگردان ها در این خصوص جمع آوری شوند نظرات جمع آوری شده در تارنمای برای کلیه افراد قابل رویت است.

ابعاد ابلاغیه روش های تشخیص مبنای علمی و الگویی مشابه در کشورهای دیگر با همکاری مرکز پژوهش سازمان تبیین و منتشر شود.

با جمع‌بندی نظرات اصلاح لازم در ابلاغیه به نحوی انجام شود که تعریفی مشخص عملیاتی و قابل تشخیص توسط معامله‌گران برای هر مصداق دستگاهی ارائه شود و امکان تشخیص نادرست و ایراد ظن به معاملات تصحیح به حداقل برساند.