سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری شامگاه دوشنبه، گفت: «اجازه بدهید ابتدا بگویم که از پاسخ ایران ناامید شدیم. ما کماکان آماده ورود مجدد به دیپلماسی معنادار برای پایبندی دو جانبه به تعهدات هستیم و در تمام سطوح...

بورس۲۴سخنگوی کاخ سفید امروز مدعی شد، آماده تعامل با ایران در خصوص برجام است. وی گفت: «اجازه بدهید ابتدا بگویم که از پاسخ ایران ناامید شدیم. ما کماکان آماده ورود مجدد به دیپلماسی معنادار برای پایبندی دوجانبه به تعهدات هستیم.»

ساکی در نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت: «اجازه بدهید ابتدا بگویم که از پاسخ ایران ناامید شدیم. ما کماکان آماده ورود مجدد به دیپلماسی معنادار برای پایبندی دوجانبه به تعهدات هستیم و در تمام سطوح با شریکان ۱+۵ درباره بهترین روش رایزنی خواهیم کرد.»

منبع: فارس