به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۵٢٠ درصدی شرکت صنعتی بهپاک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.