به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایران تایر در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩، موفق به کسب ٩٩٨ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.