بانک صادرات با گزارش عملکرد بهمن ماه نشان داد وضعیت خوبی داشته و همچنان تراز عملیاتی مثبت بانک تدوام دارد.

بورس۲۴ : بانک صادرات با گزارش عملکرد بهمن ماه نشان داد وضعیت خوبی داشته و همچنان تراز عملیاتی مثبت بانک تدوام دارد.

تراز بانک در بهمن ماه 233 میلیارد تومان مثبت بوده است.

شاهد رشد 24 درصدی تراز عملیاتی بانک در 11 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل هستیم.

طبق آخرین ترازنامه بانک توانسته زیان انباشته خود را با کاهش 59 درصدی طی 9 ماه همراه کرده و سال آینده بانک از زیان انباشته خارج و و به سود قابل تقسیم خواهد رسید.

در حالی بانک در 9 ماهه به سود خالص 4760 میلیاردی رسیده که با شناسایی درآمد ناشی از سرمایه گذاری ها و افزایش درآمد تسهیلات اعطایی سود 3 ماهه آخر سال افزایش بیشتری پیدا کرده و شاهد سود سازی خوب و قابل توجهی در بانک برای سال جاری خواهیم بود.

در چنین شرایطی قیمت سهام شرکت بسیار نازل بوده و با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی پیدا کرده است.