به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لوله و ماشین سازی ایران نتیجه مزایده فروش ٣،۵٢٩،٠٩١ سهم از سهام شرکت گسترش ذوب هامون(سهامی خاص) ، جمعاً معادل ٢٩% سهام آن شرکت، را اعلام کرد.