ماه گذشته همه مناطق شهری تهران با رشد فروش واحد مسکونی روبرو شد اما میزان خریداران در مناطق پایین شهر تهران بیشتر از مناطق شمالی شهر گزارش شده است.

بورس۲۴ : ماه گذشته همه مناطق شهری تهران با رشد فروش واحد مسکونی روبرو شد اما میزان خریداران در مناطق پایین شهر تهران بیشتر از مناطق شمالی شهر گزارش شده است.

قیمت متوسط خانه در شمال شهر تهران 4 برابر جنوب شهر است. این اختلاف قیمتی محکم ترین دلیل برای گسیل خریداران به مناطق پایین شهر است.

در بهمن ماه امسال خرید و فروش واحد مسکونی در مناطق 10 به پایین 11 درصد افزایش پیدا کرد حال اینکه در مناطق شمالی شهر تهران معاملات مسکن تنها 8 درصد رشد کرد.

نکته مهم بازار معاملات مسکن قیمت میانگین مناطق است که دیگر زیر 10 میلیون تومان وجود ندارد!

کمترین قیمت فروش خانه در تهران 11 میلیون و 989 هزار تومان و برای منطقه 18 است.