قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار شهر تهران نسبت به سال گذشته ١٠٠ درصد رشد کرد.

بورس۲۴ : قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار شهر تهران نسبت به سال گذشته 100 درصد رشد کرد (2 برابر شد).

این رشد 2 برابری برای متوسط قیمت 15 قلم مصالح ساختمانی به ثبت رسیده است.

بیشترین رشد قیمت برای گروه آهن آلات ساختمانی و میلگرد اتفاق افتاده که نرخ آن 164 درصد گزارش شده است.

مرکز آمار ایران در نموداری که برای رشد نقطه به نقطه قیمت میانگین مصالح ساختمانی در تهران ترسیم کرده از رشد تند قیمت ها در ماه های اخیر گزارش داده است.

عمده رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی بخاطر نرخ رشد ارز است. برخی مصالح ساختمانی اگر چه تولید داخل است و حتی بخاطر رکود ساخت و ساز مسکن میزان خرید و استفاده از این مصالح آنچنان زیاد نیست اما قیمت های جهانی این محصولات تولیدی و صنعتی روی قیمت فروش داخلی مصالح ساختمانی تولید داخل تاثیر گذاشته است.

نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت میانگین در بازار مصالح ساختمانی تهران