به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی امیر کبیر اعلام نمود به استحضار می رساند با تمهیدات به عمل آمده و بدون هیچگونه خللی در تولید واحدهای پلیمری واحد الفین این شرکت از تاریخ ١٣٩٩.١٢.١ بدلیل تعمیرات اساسی کوره های گازی و مایع متوقف گردیده و پیش بینی می گردد در تاریخ ١٣٩٩.١٢.٢٠ مجدداً به مدار تولید برگردد.