به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت حفاری شمال در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ١١٢٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١١٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٨ درصد رشد داشته است.