به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر اعلام نمود در مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی (SAR) با اسامی شناورهای ناجی ٣،ناجی ١٠، ناجی ١١، ناجی ١٢، ناجی ١۵، ناجی ١۶، ناجی ١٩ و قایق RIB اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به منظور شرکت در عملیات جستجو و نجات در منطقه خلیج فارس و دریای عمان شرکت نموده است.