به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پالایش نفت تهران در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور چگالش جهت انجام خدمات طراحی ,خرید,نصب و راه اندازی واحدهای تصفیه نفتای سنگین,CCR,کاهش بنزن و اتان زدائی از گاز مایع اطلاعات تکمیلی ارائه نمود.