صبح امروز مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه کارآفرین به منظور تصویب افزایش سرمایه این شرکت با حضور ۷۹ درصد از سهامداران برگزار شد.