حدود سه ماهی است، در مجلس اعلام وصول شده قرار بود، ارجاع داده شود به کمیسیون اقتصادی مجلس اما به اشتباه سه ماه است، به کمیسیون اجتماعی رفته! محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی در رابطه با جزئیات کانون سهامداران حقیقی، اظهار کرد: بحث کانون سهامداران حقیقی حدود سه ماهی است که در مجلس اعلام وصول شده است و...

بورس۲۴محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی در رابطه با جزئیات کانون سهامداران حقیقی، اظهار کرد: بحث کانون سهامداران حقیقی حدود سه ماهی است که در مجلس اعلام وصول شده است. قرار بود برای بررسی بیشتر این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دهند، اما حدود سه ماهی که به اشتباه به کمیسیون اجتماعی فرستاده شده است.

او افزود: حدود دو هفته قبل طی رایزنی‌هایی که صورت گرفت قرار بر این شد، که این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شود، اما به نظر نمی ‌آید با توجه به مسائلی که در بحث بودجه مطرح شده این طرح تا پایان امسال محقق شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران