به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ایران خودرو در عملکرد ١١ ماه منتهی به بهمن سال ١٣٩٩، موفق به کسب ٣۶٧۵٠ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد خوب ٨۵ درصدی را نشان می دهد.