به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داده پردازی ایران در مناقصه تامین، نصب ،راه اندازی ، گارانتی و پشتیبانی تجهیزات پردازشی برنده شد.مبلغ قرارداد ٢٢٠ میلیارد تومان می باشد.