صندوق درآمد ثابت الماس کوروش سود محقق شده منتهی به بهمن ماه سال ١٣٩٩ را به حساب سرمایه‌گذاران این صندوق واریز نمود.

صندوق درآمد ثابت الماس کوروش سود محقق شده منتهی به بهمن ماه سال 1399 را به حساب سرمایه‌گذاران این صندوق واریز نمود.

روابط عمومی شرکت سبدگردان کوروش اعلام کرد، سود محقق شده صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش در دوره پرداخت منتهی به بهمن ماه سال 1399 برابر با 22 درصد سالانه روزشمار بوده در روز چهارشنبه مورخ 06/12/1399 به حساب سرمایه‌گذاران این صندوق واریز شد. براساس این گزارش، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت « الماس کوروش» در این دوره یک ماهه، در مجموع در حدود 30 میلیارد ریال سود توزیع کرد که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، معادل 8/ ۱ درصد طی بهمن‌ماه در این صندوق درآمد ثابت بازدهی کسب شده است.