به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر اعلام نمود در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد تا ١١٠ رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی با شرایط نقد ، نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات به فروش رساند