به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ ایران اعلام داشت املاک تملیکی شرکت یک دستگاه آپارتمان واقع در کرج را از طریق مزایده به فروش می رساند.