به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران اعلام نمود بر اساس توافق با مشتری عمده (شرکت تامین قطعات تراکتور سازی ایران) و تصویب هیات مدیره، نرخهای فروش محصولات ریخته چدنی فروش رفته این شرکت به مشتری فوق الذکر از اول دی ماه ١٣٩٩ ، بطور میانگین به میزان ۴۵ (چهل و پنج) درصد افزایش می یابد. هم چنین بر اساس توافق با شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران و تصویب هیات مدیره، نرخهای فروش محصولات ریخته چدنی فروش رفته این شرکت به مشتری فوق الذکر از اول مهر ماه ١٣٩٩، بطور میانگین به میزان ۵٠ (پنجاه) درصد افزایش می یابد.