انتصاب نیما نورالهی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی بیمه نجارت نو (سهامی عام) برای مدت باقی‌مانده از دوره دوساله اعضای هیئت‌مدیره آن شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شد.

بورس۲۴ : انتصاب نیما نورالهی به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی بیمه نجارت نو (سهامی عام) برای مدت باقی‌مانده از دوره دوساله اعضای هیئت‌مدیره آن شرکت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع اعلام شد.

در این ابلاغیه دکتر سلیمانی خواستار تدوین برنامه پنج ساله مشتمل بر اهداف و راهبردهای توسعه شرکت، اطمینان از شناسایی صحیح ذخایر فنی شرکت و کفایت آن، توجه به طراحی محصولات جدید بیمه ای با هدف حفظ و تداوم رشد پرتفوی شرکت و توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در کشور و سازوکار پوشش بیمه ای آنها شد.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی