به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکا ریل اعلام نمود با توجه به افزایش نرخ حمل ریلی توسط فولاد مبارکه برای این شرکت، اطلاعات تکمیلی در این خصوص در گزارش های بعدی ارائه خواهد شد.