به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پارس خودرو در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٢٣٣٩٨ ۴٨٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧۶۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٠٨ درصد رشد داشته است.