٨ روز از اسفند گذشت و بیشتر سهم ها و شاخص ها قرمز بود سبزی برخی سهم ها به لطف نوسان گیران

بورس۲۴ : شروع اسفند ماه برای بازار سرمایه چندان خوب نبود و شاخص با افت 2.6 درصدی همراه شد.

در این پروسه زمانی شاخص صنعت محصولات چرمی با بازدهی 6 درصدی پربازده ترین گروه بورس تهران بود.

در این دوره 8 روزه شاخص صنعت منسوجات با بازدهی 5.7 درصدی در مقام دومین صنعت پربازده بورس تهران عرض اندام کرد و شاخص صنعت کاشی و سرامیک با بازدهی 3.7 درصدی سومین صنعت پربازده بازار سرمایه بود.

همچنین شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات با تک سهم «های وب» در این دوره 8 روزه با افت 10.3 درصدی ، عنوان زیان ده ترین صنعت بورس تهران را از آن خود کرد.این در حالی است که شاخص صنعت استخراج نفت با حضور تک سهم حفاری افت 8.5 درصدی را تجربه کرد تا دومین صنعت منفی و قرمز بورس تهران شناخته شود.

در نهایت شاخص صنعت فرآورده های نفتی که سهام پالایشی در آن حضور دارد با افت 5.7 درصدی سومین صنعت منفی بورس تهران بود.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 29 بهمن 99

مقدار شاخص در پایان هفته اول اسفند99

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

257175

250598

2.5

مواد دارویی

113401

110163

2.8

انبوه سازی

10838

10453

3.5

رایانه

61263

61100

0

ماشین آلات

282176

278567

1.3

فرآورده های نفتی

3937569

3715586

5.6

کانی فلزی

332955

324109

2.6

کانی غیر فلزی

58195

57695

1

غذایی به جز قند

55467

54575

1.6

زغال سنگ

56433

54095

4.1

خودرو

265256

256744

3.2

قند و شکر

178690

176563

1.2

حمل و نقل

30941

30372

1.8

وسایل ارتباطی

54067

53571

1

سایر مالی

15955

16143

1.2

انتشار و چاپ

1495953

1487912

1

محصولات کاغذی

111257

110667

1

فلزات اساسی

887953

897572

1

شیمیایی

72647

69384

4.5

دستگاه های برقی

5378531

5308229

1.3

سرمایه گذاری ها

30437

30261

1

زراعت

222511

220626

1

لاستیک

352513

341898

3

چند رشته ای صنعتی

149683

141510

5.4

رادیویی

6207

6205

0

فنی مهندسی

6930

6606

4.7

کاشی و سرامیک

61657

63931

3.7

بیمه

64731

64233

1

منسوجات

8508

9000

5.7

مالی

1767595

1733531

1.9

سایر معادن

225676

220159

2.4

استخراج نفت

4068

3720

8.5

محصولات چرمی

25344

26860

6

سیمان

11288

11255

0

بانک ها

7261

6985

3.8

برق و گاز و اب و بخار

1607

1577

1.9

اداره بازارهای مالی

1422

1402

1.4

اطلاعات و ارتباطات

845

758

10.3

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1484

1431

3.5

شاخص کل

1238357

1205832

2.6