به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پلی اکریل ایران در ٢ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٢٢٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٨ درصد رشد داشته است.